CyberWF 2020

Zapraszam Cię na wspólną przygodę. Oto CyberWF 2020! Nauka przeszła w tryb zdalny, więc Twoje zajęcia wychowania fizycznego nie mogą pozostać w mrokach średniowiecza! Przejdziemy razem przez 4 rozdziały naszej lekcji.