Polityka prywatności serwisu www.rzeszotek.pl

Podanie danych osobowych Użytkowników, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Serwisowi www.rzeszotek.pl dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownicy wyrazili zgodę.

W każdym czasie Użytkownikom  przysługuje prawo do dostępu, przenoszenia, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania czy też do prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Serwis www.rzeszotek.pl gwarantuje  poufność wszelkich przekazywanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu www.rzeszotek.pl (Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Mariusz Rzeszotek  zamieszkały w Kołobrzegu 78-100, Błotnica 4 (Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych i w celu zapobieżenia udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia. Procedury te są  wykonywane, a ich zgodność sprawdzana  z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, w tym newsletter. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od Administratora, z których w każdej chwili można zrezygnować.
  2. korzystanie z Serwisu wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się  Serwis. Każde takie żądanie zapisywane jest w logach serwera i obejmuje m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie funkcję pomocniczą do administracji Serwerem.
  3. Dodając komentarz  w Serwisie, należy podać swój adres email oraz imię lub pseudonim. Te dane zapisywane są w  bazie danych wraz z adresem IP, z którego dodano komentarz. Dane te nie są w żaden sposób wykorzystywane w celach komercyjnych i służą wyłącznie moderacji i do ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem.
  4. poprzez gromadzenie plików “cookies”
   1. Serwis  korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    2. zapamiętywaniu wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację Serwisu
    3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
   4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies (szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej).
   6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów w celu lepszego dopasowania wyświetlanych reklam.
   8. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu na jaki zostały pozyskane przez Serwis.
 8. Serwis wykorzystuje wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe (między innymi: Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Usługodawcy ci otrzymują informację, że  przeglądarka danego Użytkownika wyświetla  Serwis www.rzeszotek.pl.
 9. Serwis  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój  serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie  poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis.Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Serwis zaleca się zapoznać.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych na dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych / RODO.
 12. Publikowane przy artykułach zdjęcia pochodzą z materiałów własnych autora, bądź z serwisu pixabay.com (jedynie posiadające odpowiednią do ich publikacji licencję).

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności Serwis  jesteśmy do dyspozycji –  dane Serwisu znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).